Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna.

Bönekrönika · Publiced 16:01, 21 jun 2017 in VärldenIdag by Patrik Sandberg

Det är inte fegt att be – det är det enda sättet att få kontakt med verkligheten (Oswald Chambers).

Lär känna Gud denna sommar! Ett av Guds namn är El Elyon, ”Gud den högste”. “Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste[El Elyon]” (1 Mos 14:18).

Du är som troende en präst och konung enligt Skriften. Du är hans barn i en kunglig generation. Du har fått kraft, visdom och kärlek att ge vidare. Tänk att få komma inför Gud ”den högste”, El Elyon, varje dag och söka honom i bön. I din prästroll finns en huvuduppgift: ”Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen där antända ny ved, och ovanpå veden ska han lägga brännoffret …” (3 Mos 6:12-13). Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. Kan du se dig själv på morgonen söka honom och få elden att börja brinna i ditt liv – och att kallelsen kommer tillbaka.

Vi lever i tider i vårt land som liknar Domarboken 5.Varför satt du kvar bland dina fållor och lyssnade till flöjtspel vid hjordarna? Bland Rubens ätter fördes stora överläggningar. Gilead stannade på andra sidan Jordan. Och Dan, varför dröjde han ännu vid skeppen? Aser satt kvar vid havets strand, vid sina vikar stannade han” Här finns det många ursäkter, man hade fastnat i det ena och det andra. Man hade överläggningar men saknade liv. Men Sebulon var ett folk som föraktade döden, Naftali likaså, på stridsfältets höjder. Det finns strider du ska utkämpa i det andliga denna sommar. ”I Samgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde. Vandrarna måste färdas omvägar. Ingen ledare fanns, ingen fanns i Israel förrän jag, Debora, trädde fram, trädde fram som en moder i Israel.” Man valde åt sig nya gudar – då nådde striden fram till portarna. Men varken sköld eller spjut fanns att se hos de fyrtiotusen i Israel. Då drog Herrens folk ner till portarna. Vakna, vakna, Debora! Vakna, vakna, sjung din sång! Stå upp Barak!

Här ser vi att Debora säger: Jag trädde fram som en moder! Vi behöver många av den kalibern nu. Baraks-personer som står upp där man tidigare hade suttit ner. Jag tror att vi behöver be böner om att nya och gamla ledare kliver fram. Det gäller också dig och mig. Av rädsla fick man gå omvägar runt många områden, precis som i Sverige i dag. Kampen stod i städernas portar.

Tre personer visar oss vägen: David, Gideon och Daniel – alla byggde de bönealtare.

1. ”Så köpte David tröskplatsen och boskapen för femtio siklar silver. Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Och Herren hörde bönerna för landet, och plågan avvärjdes från Israel.”

2. Många skrivelser görs för att hota kristna värderingar i vår tid. ”Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra.”

3. När Gideon fick möta ”Herren är frid” (Shalom), då byggde han ett bönealtare.

“Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid.”

Elden från den brinnande olivoljan lyste upp hela huset. Denna sommar brinner en eld från Herren i Sverige (Jes 11:2). Låt den aldrig slockna. Jag uppmuntrar dig att från med nu och fram till sista augusti boka upp dig på 24/7 bön på www.light­thefire.se. Boka upp bönetimmar för Sverige. Det är en särskild styrka när man bokar upp och lovar be en viss tid, så att dygnet runt någon ber och håller elden vid liv.

Vi ber:
Att flera bygger upp, faller ner, träder fram inför El Elyon, Gud den Högste.
Att tusentals böneplatser reses upp under hela sommaren.
Boka på: www.light­thefire.se
Att Guds rike ska komma med rättfärdighet, frid och glädje i familjer och individer.

www.sverigebönen.se