The heart of a father

“My son, don’t forget my teaching, but let your heart keep my commands;” ‭‭Proverbs‬ ‭3:1‬


Leave a comment

Silent Saturday

Maundy Thursday, Good Friday and Silent Saturday, names so significant defining the days in the history of our faith!

I try to understand the emotions and tension on the day of Jesus’ “death”.

The pain of His family, the despair of His followers, the struggle of His betrayer…

While death was the actual physical situation and silence was the result, the earth in real was trembling. As grieve and disappointment was the obvious situation, the battle, hidden for the most of them, actually started and hell broke loose as it had to let go its fiercely grip on mankind.

Continue reading


Leave a comment

DON’T LET A SPIRIT OF FEAR GET ATTACHED TO YOUR PRAYERS!

by Wanda Alger

Every parent knows the desperation felt when a child is lost, wandering, or in crisis. Regardless of their age, when we see them heading towards destruction or in danger, we get on our knees and cry out for mercy on their behalf. Our fears of the worst are stirred and our imaginations can run wild.

For those interceding for this nation, the desperation is just as real. The rising tide of liberal leadership and anti-faith legislation is now at our front door. Ungodly laws being passed are threatening our safety and security and believers are seeing the spiritual battle as never before. A spirit of fear and terror is spreading across the land, and if we’re not careful, we will fall into its trap. Continue reading


And the Devil smiled

By Todd Starnes
(Note: This is a transcript of the Todd Starnes Commentary broadcast nationally on Feb. 15, 2018)

Another American high school has been turned into a killing field. And the nation wonders why.
Well, I’m going to answer that question for you. And the answer may leave you a bit unsettled.
You see – I believe there is a God — but I also believe there is a Devil. Continue reading


Who Can I Send?

Destructive sounds have invaded the atmosphere and caused the world to give in to darkness and the demonic powers. Called to be the Light, the Word, the Provision, the Church has become silently irrelevant and therefore gave away, neglected the assignment and the calling of the Lord to go and make…

Complaining about “the darkness”, made us whiners, irrelevant voices ignoring the fact that we are The Voice, The Change, The Answer, as He told us to be and clothed us with all that was needed.

But… Continue reading


(Dis)Connecting the Generations

IMG_0153

I stood there and could only softly cry while making the picture. A generational connection, a recognizing and embracing proclamation of honor and insight where “the old” blessed “the young” in a nation that can be defined as fatherless.

It was so much more than “praying a blessing” over their initiative as all in me, every part of my “father heart” jumped up, shouted out (silently), knowing that this was significant, as small as it seemed to be. This was a slap in the face of demonic forces, a turning point for a whole nation and yes, it was in “the City” in the heart of where the violent laws rule the nation and transformed the beauty of generational thinking.  Continue reading


Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna.

Bönekrönika · Publiced 16:01, 21 jun 2017 in VärldenIdag by Patrik Sandberg

Det är inte fegt att be – det är det enda sättet att få kontakt med verkligheten (Oswald Chambers).

Lär känna Gud denna sommar! Ett av Guds namn är El Elyon, ”Gud den högste”. “Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste[El Elyon]” (1 Mos 14:18).

Du är som troende en präst och konung enligt Skriften. Du är hans barn i en kunglig generation. Du har fått kraft, visdom och kärlek att ge vidare. Tänk att få komma inför Gud ”den högste”, El Elyon, varje dag och söka honom i bön. I din prästroll finns en huvuduppgift: ”Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen där antända ny ved, och ovanpå veden ska han lägga brännoffret …” (3 Mos 6:12-13). Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. Kan du se dig själv på morgonen söka honom och få elden att börja brinna i ditt liv – och att kallelsen kommer tillbaka.

Vi lever i tider i vårt land som liknar Domarboken 5.Varför satt du kvar bland dina fållor och lyssnade till flöjtspel vid hjordarna? Bland Rubens ätter fördes stora överläggningar. Gilead stannade på andra sidan Jordan. Och Dan, varför dröjde han ännu vid skeppen? Aser satt kvar vid havets strand, vid sina vikar stannade han” Här finns det många ursäkter, man hade fastnat i det ena och det andra. Man hade överläggningar men saknade liv. Men Sebulon var ett folk som föraktade döden, Naftali likaså, på stridsfältets höjder. Det finns strider du ska utkämpa i det andliga denna sommar. ”I Samgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar låg vägarna öde. Vandrarna måste färdas omvägar. Ingen ledare fanns, ingen fanns i Israel förrän jag, Debora, trädde fram, trädde fram som en moder i Israel.” Man valde åt sig nya gudar – då nådde striden fram till portarna. Men varken sköld eller spjut fanns att se hos de fyrtiotusen i Israel. Då drog Herrens folk ner till portarna. Vakna, vakna, Debora! Vakna, vakna, sjung din sång! Stå upp Barak!

Här ser vi att Debora säger: Jag trädde fram som en moder! Vi behöver många av den kalibern nu. Baraks-personer som står upp där man tidigare hade suttit ner. Jag tror att vi behöver be böner om att nya och gamla ledare kliver fram. Det gäller också dig och mig. Av rädsla fick man gå omvägar runt många områden, precis som i Sverige i dag. Kampen stod i städernas portar.

Tre personer visar oss vägen: David, Gideon och Daniel – alla byggde de bönealtare.

1. ”Så köpte David tröskplatsen och boskapen för femtio siklar silver. Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Och Herren hörde bönerna för landet, och plågan avvärjdes från Israel.”

2. Många skrivelser görs för att hota kristna värderingar i vår tid. ”Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra.”

3. När Gideon fick möta ”Herren är frid” (Shalom), då byggde han ett bönealtare.

“Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid.”

Elden från den brinnande olivoljan lyste upp hela huset. Denna sommar brinner en eld från Herren i Sverige (Jes 11:2). Låt den aldrig slockna. Jag uppmuntrar dig att från med nu och fram till sista augusti boka upp dig på 24/7 bön på www.light­thefire.se. Boka upp bönetimmar för Sverige. Det är en särskild styrka när man bokar upp och lovar be en viss tid, så att dygnet runt någon ber och håller elden vid liv.

Vi ber:
Att flera bygger upp, faller ner, träder fram inför El Elyon, Gud den Högste.
Att tusentals böneplatser reses upp under hela sommaren.
Boka på: www.light­thefire.se
Att Guds rike ska komma med rättfärdighet, frid och glädje i familjer och individer.

www.sverigebönen.se

 


Leave a comment

Songs of Ascents (15) – By night!

Psalm 134

Call to Evening Worship

A song of ascents.

1 Now praise the Lord,
all you servants of the Lord
who stand in the Lord’s house at night!
2 Lift up your hands in the holy place
and praise the Lord!
3 May the Lord,
Maker of heaven and earth,
bless you from Zion.

To be honest, I am not standing although it still is the night hour! While lying in bed, even with a heavy heart about the fact that there is no ‘Praise in the Lord’s House’ in the near distance, I am typing this post!!

It does not sound right, the fact that the passion can so easily fade and get substituted with the ‘justified’ excuses!
As the verse of the day showed up while I turned to my Bible app, it helped me even to not make it this glorious end of the ‘Songs of Ascents’ series!
Better an open reprimand than concealed love. The wounds of a friend are trustworthy, but the kisses of an enemy are excessive. (‭Proverbs‬ ‭27‬:‭5-6‬ HCSB)

Please read this article:
Set Apart Motherhood | PART FIVE | Choosing True Fulfillment Over Temporal Distractions

https://setapartmotherhood.com/

Just a little part as I suggest you to read the whole article!

From that time forward, we began to experience the words of Psalm 16:11: “In Your presence is fullness of joy.” Turning to the counterfeit pleasures of the culture had only brought us temporary distraction. But when we learned how to turn to the right Source for our strength, refueling, and refreshment, we gained a joy that was both real and lasting. It’s not that I’ve never watched a movie or read a novel since that season of shifting my focus. But my approach is far different than it used to be. I’ve learned not to turn to worldly entertainment to find the rest, joy, peace, rejuvenation, and fulfillment my soul needs. I have come to realize that the only place where I can find those things is at the feet of Jesus. If I turn elsewhere for comfort, I’m settling for a cheap counterfeit of the soul-level satisfaction that Jesus desires to give me.

To close down:
And even the confirmation in your heart about this truth and the upcoming thought: “This is so right”, is just a lazy substitute for “standing in the House of The Lord at night”!